oerwoudvriendelijk shoppenIn de tropische oerbossen van moeder aarde is meer dan de helft van de bomen gekapt. Dat heeft, zoals we allemaal weten, een nadelig effect op ons klimaat. Daarbij komt dat de bewoners, die afhankelijk zijn van deze bossen, alles kwijtraken.
In de overvloed van onze wegwerpmaatschappij worden aangekochte producten na gebruik geloosd. Repareren is soms een optie, maar vaak is opnieuw aanschaffen goedkoper. Over de gevolgen wordt niet nagedacht. Door het grote aanbod en alle reclame verzandt de doorsnee consument gemakkelijk in de bewustzijnstoestand van de instincten. Verlangens dienen direct bevredigd te worden en ongemak zo veel mogelijk vermeden. Het uitbannen van flora, fauna en bewoners in de regenwouden is dan een ver-van-het-bed verhaal.

In mijn textiele (wand)objecten van Project Vintage staat een andere consument centraal. Het zijn individuen met passie, die de eigenaardigheden van de wegwerpmaatschappij aan de kaak willen stellen. Poppen, die een alerte geest vertegenwoordigen. Met een bewustzijn, dat de intentie wakker schudt om na te denken over oplossingen voor het afvalprobleem. Een individu, dat zich ergert aan de gevaarlijke-stoffen-dump in armere landen.
De overdosis aan afvalproducten staat symbool voor onze moderne maatschappij. Een symbool van overvloed en tevens mijn inspiratiebron. Aangezien ik de strijd tegen de klimaatverandering serieus neem, wil ik met mijn werkwijze de aandacht vestigen op de noodzaak van de intergenerationele balans. Om te voorkomen dat de generaties na ons hetzelfde lot is toebedeeld als de oerbosbewoners, is heldhaftig handelen nodig. Eenieder op zijn of haar manier.
Door industrieel afval in mijn objecten te verwerken draag ik mijn steentje bij. En natuurlijk door oerwoudvriendelijk te shoppen. Volgens Greenpeace gaat oerwoudvriendelijk shoppen verder dan een FSC-label. In levensmiddelen, verzorgingsproducten en verpakkingen kunnen ook grondstoffen zitten, waarvoor bos tegen de vlakte is gegaan. Met het oog op uw sinterklaas- en kerstinkopen wil ik benadrukken, dat iedereen een steentje kan bijdragen. Verander de wereld. Begin bij jezelf!

logo zeeuws museum

Dit is het prachtige logo van het Zeeuws Museum in Middelburg. 

In het meerjarige project HANDWERK nodigt het Zeeuws Museum ontwerpers en vakopleidingen uit om aan de slag te gaan met ambachtelijke technieken.

only love canGeschokt zijn we door de terroristische aanslagen in alle delen van de wereld. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun naasten. 

wearable origami

wearable origami by Tina de Ruysser

Last week I took (again) part in a two day course in studio Zijdelings, Center for Textile and Surface Design, Tilburg. 

It was an interesting 3D-textiles course on wearable origami techniques by Belgium based visual artist Dr Tine De Ryusser.

Tine's first degree at the Royal Academy of Fine Art in Antwerp taught her jewellery techniques. She then went on to the Royal College of Art in London for her MA. There she invented an innovative folding material: a combination of metal and textiles. Her PhD-research was a further development of the material. She investigated production methods and folding patterns as well as the design possibilities for wearables. Tina teaches at Lincoln University and as a visiting lecturer at a range of colleges.

antoine peters, designer & project handwork


In the context of the Zeeuws Museum project HANDWORK the designer did research into the nineteenth century yak. This folded and tightly cut female garment, part of Zeeland's regional dress, consists out of a single piece of fabric which is handled as a whole. Antoine Peters unravels the mysteries of this ancient folding technique and makes it visible in his comfortable unisex ‘yaksweater’. Peters examines the local garment and dives into its history, but also gets instructions of Mrs Vos from Walcheren. Mrs Vos demonstrates how the jacket consists out of one uncut piece of fabric that is folded and stitched entirely, leaving no centimetre textile wasted. The reusability of the jacket, which can be taken apart again and again, doesn’t really make the garment that comfortable. Check out the whole story via this short Dutch documentary.