el anatsui

El Anatsui (1944), ook wel de afvalkoning van de kunst genoemd, heeft zijn
kleurrijke werken geexposeerd in de toonaangevende instituten van de wereld. Hij volgde de kunstacademie aan de universiteit voor Technologie en Wetenschap in Ghana, een voormalig Britse kolonie. Daarna werkte hij als docent en werd in zijn kunstenaarswerk geassisteerd door leerlingen, die zo hun opleiding konden bekostigen. Voornamelijk uit hang naar avontuur vertrok hij naar Nigeria om daar te werken als docent aan de Universiteit van Nussaka.
El Anatsui (kunstenaarsnaam) werd geboren als de jongste van 32 kinderen. Hij verloor zijn moeder als baby en werd opgevoed door een oom, die dominee was. Hij beschouwt zijn kunst als een product van zowel de Westerse (via de westers georienteerde kunstacademie) als de Afrikaanse traditie.
Een belangrijk thema in zijn werk is de geschiedenis van Afrika, het kolonialisme en de slavernij. Hij lijkt met zijn werk de dialoog aan te gaan met de verschillende continenten. In 2009 kreeg hij o.a. voor het innovatieve gebruik van materialen (afval) en voor zijn dialoog tussen cultuur en natuur de Prins Clausprijs.
In de zoektocht naar zijn Afrikaanse identiteit wilde hij kunst maken die in Afrika begrepen zou worden. In zijn monumentale werken verbindt hij doppen van drankjes zoals cola en bier met koperdraad, alsof hij het verleden met het heden wil verbinden. Cola, bier en slavernij versus het hedendaagse consumentisme en de afval uit het Westen die in Afrika wordt gerecycled.
Zijn sculpturale installaties, die lijken op grote gedrapeerde wandkleden en in eerste
instantie alleen maar schoonheid oproepen, creert hij samen met een groep assistenten. Met deze groep Afrikaanse kunstenaars verzorgt hij ieder jaar een expositie, waarin ieder lid ook het eigen werk tentoonstelt.
Anatsui is niet alleen assemblage kunstenaar en beeldhouwer, maar ook leraar en activist die een inspirerende rol speelt met het op de kaart zetten van Afrikaanse kunst. Tevens transformeert hij een alledaags (afval) artikel tot een luxe product en rakelt  hij op deze manier de discussie over de (westerse) afvalhopen in zijn continent op.

Geen opmerkingen: