oerwoud vriendelijk shoppen

In de tropische oerbossen van moeder aarde is meer dan de helft van de bomen gekapt. Dat heeft, zoals we allemaal weten, een nadelig effect op ons klimaat. Daarbij komt dat de bewoners, die afhankelijk zijn van deze bossen, alles kwijtraken. 
In de overvloed van onze wegwerpmaatschappij worden aangekochte producten na gebruik geloosd. Repareren is soms een optie, maar vaak is opnieuw aanschaffen goedkoper. Over de gevolgen wordt niet nagedacht. Door het grote aanbod en alle reclame verzandt de doorsnee consument gemakkelijk in de bewustzijnstoestand van de instincten. Verlangens dienen direct bevredigd te worden en ongemak zo veel mogelijk vermeden. Het uitbannen van flora, fauna en bewoners in de regenwouden is dan een ver-van-het-bed verhaal.

In mijn textiele (wand)objecten van Project Vintage staat een andere consument centraal. Het zijn individuen met passie, die de eigenaardigheden van de wegwerpmaatschappij aan de kaak willen stellen. Poppen, die een alerte geest vertegenwoordigen. Met een bewustzijn, dat de intentie wakker schudt om na te denken over oplossingen voor het afvalprobleem. Een individu, dat zich ergert aan de gevaarlijke-stoffen-dump in armere landen.

De overdosis aan afvalproducten staat symbool voor onze moderne maatschappij. Een symbool van overvloed en tevens mijn inspiratiebron. Aangezien ik de strijd tegen de klimaatverandering serieus neem, wil ik met mijn werkwijze de aandacht vestigen op de noodzaak van de intergenerationele balans. Om te voorkomen dat de generaties na ons hetzelfde lot is toebedeeld als de oerbosbewoners, is heldhaftig handelen nodig. Eenieder op zijn of haar manier.
Door industrieel afval in mijn objecten te verwerken draag ik mijn steentje bij. En natuurlijk door oerwoudvriendelijk te shoppen. Volgens Greenpeace gaat oerwoudvriendelijk shoppen verder dan een FSC-label. In levensmiddelen, verzorgingsproducten en verpakkingen kunnen ook grondstoffen zitten, waarvoor bos tegen de vlakte is gegaan. Met het oog op uw sinterklaas- en kerstinkopen wil ik benadrukken, dat iedereen een steentje kan bijdragen. Verander de wereld. Begin bij uw zelve!


Geen opmerkingen: